Hankkeet

Ilmoittautuminen Nuoret kylillä ja maailmalla-hankkeeseen

*
*
*
*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Kävimme Puolassa opintomatkalla lokakuussa -19. Kuvassa sekä suomalaiset että puolalaiset osallistujat.

Tornion 4H-yhdistys hallinnoi Nuoret kylillä ja maailmalla- hanketta.

 

Seuraava hankkeen tapahtuma on Ruoanvalmistustyöpaja Pellossa 27.9. Työpaja pidetään Pellon yläkoulun kotitalousluokassa klo 15-18. Ilmoittautuminen 23.9. mennessä tornio@4h.fi tai p. 040 592 7 667. 

 

 

 

NUORET KYLILLÄ JA MAAILMALLA -HANKE  

 

Tornion 4H-yhdistys on saanut rahoituksen kansainväliselle nuorisohankeelle ajalle 1.8.2018- 31.12.2021. Hankealue on Outokaira Tuottamhan alueen kunnat Tornio, Ylitornio ja Pello. Kansainväliset yhteistyökumppanimaat ovat Puola ja Unkari. Hanketta on edeltänyt esiselvityshanke, jonka tarkoituksena oli mahdollistaa riittävät resurssit hankkeen suunnittelulle, yhteistyökumppaneiden varmistamiselle ja sopimusten tekemiselle.

 

4H on globaali nuorisoliike, jolla on toimintaa yli sadassa maassa. Vahvatruohonjuuritason toiminnasta lähtevät nuorisotyön perinteet ja kansainväliset verkostot luovat edellytyksiä ja tarpeita toteuttaa nuorten näköisiä ja paikallisesta elinkeinojen kehittämisestä nousevia kehittämishankkeita. 4H-nuorisotyön avulla voimistetaan nuorten omatoimisuutta, yritteliäisyyttä ja käytännön taitojen hallintaa. 4H-työn avaintuotteita ovat kerhot, kurssit, työllistäminen ja yrittäjyys.  Työn toimintamallina on Kolme askelta työelämään.

 

Hankkeen tarkoituksena on hakea ja toteuttaa strategioita, tavoitteita ja toimintatapoja, joilla voidaan vaikuttaa väestön vähenemiseen ja ikääntymiseen, opiskelupaikkojen vähenemiseen, pois muuttoon ja uskon puutteeseen alueen omiin mahdollisuuksiin. On koettu tarpeelliseksi parantaa nuorten mahdollisuuksia toimia omalla kotiseudulla heitä itseään kiinnostavien teemojen parissa ja nuorten omilla toiminnoilla. Hankkeen tarkoituksena on vastata tähän tarpeeseen mm. osallistamalla ja aktivoimalla nuoria oman kotipaikkansa kehittämiseen.


Hankkeessa nuorilla on mahdollisuus kehittää omaa yrittämistä, osaamista ja saada kansainvälisiä kokemuksia ruokaan, paikalliskulttuuriin, luonnontuotealaan ja matkailuun liittyen yhteistyössä alan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

 

Hankkeen tärkein kohderyhmä on alle 25-vuotiaat nuoret toimintaryhmän alueella ja vastaavasti muissa yhteistyömaissa. Kohderyhmänä ovat paikallisissa toimenpiteissä kylien lapset ja nuoret ja kansainvälisissä toimenpiteissä yli 15-vuotiaat. Hanke kohdennetaan Leaderin alueelle, Pellon, Ylitornion ja Tornion kuntiin sekä niissä oleviin paikallisiin yhdistyksiin ja yhteistyökumppaneihin kuten kouluihin ja yrityksiin. Kansainväliset kumppanit ovat Aktywni Razem (PUOLA), Zalew Zegrzyn`ski (PUOLA) JA Cserhatalja (UNKARI) ja heidän kohderyhmänään ovat paikalliset toimintaryhmät kyseisissä maissa.

 

Hankkeen tavoitteena on löytää sellaisia kansainvälisiä elementtejä, jotka houkuttelevat nuoret mukaan hankkeeseen kehittämään omaa kotiseutuaan kiinnostavammaksi ja elävämmäksi paikaksi elää. Samalla omat taidot kehittyvät, rohkeus lisääntyy ja kokemukset erilaisista hankkeen tarjoamista aktiviteeteista antavat eväitä suunnitella tulevaisuutta. Tavoitteena on tiedon, kokemusten ja taitojen vaihtaminen niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Nuorille tarjotaan mahdollisuus kansainvälisiin kokemuksiin, verkostoitumiseen ja rinnakkain oppimiseen.

 

Hankkeen kansalliseen osaan kuuluu erilaisten tapaamisten, työpajojen, nuorten suunnittelemien tapahtumien ja esimerkiksi yritysvierailujen järjestäminen. Tavoitteena on myös tuottaa kipinäyrittäjyyttä tutustumalla 4H-yritysmalliin ja luoda uusia 4H-yrityksiä.

Kansainväliset toiminnot tapahtuvat sekä virtuaalisesti että fyysisesti erilaisina vaihtoina, vierailuina ja leireinä. Kansainvälisiä aktiviteettejä järjestetään niin Suomessa kuin yhteistyökumppanimaissa. Tavoitteena on järjestää yksi kansainvälinen tapahtuma Suomessa ja osallistua kolmeen tapahtumaan/vierailuun ulkomailla.

Toimenpiteet toteutetaan jokaisessa yhteistyömaassa paikallisin resurssein.