Hankkeet

Kävimme Puolassa opintomatkalla lokakuussa -19. Kuvassa sekä suomalaiset että puolalaiset osallistujat.

Tornion 4H-yhdistys hallinnoi Nuoret kylillä ja maailmalla- hanketta.

 

NUORET KYLILLÄ JA MAAILMALLA -HANKE  

 

Tornion 4H-yhdistys sai rahoituksen kansainväliselle nuorisohankeelle ajalle 1.8.2018- 31.12.2022. Hankealue on Outokaira Tuottamhan alueen kunnat Tornio, Ylitornio ja Pello. Kansainväliset yhteistyökumppanimaat olivat Puola ja Unkari. Hanketta edelsi esiselvityshanke, jonka tarkoituksena oli mahdollistaa riittävät resurssit hankkeen suunnittelulle, yhteistyökumppaneiden varmistamiselle ja sopimusten tekemiselle.

 

4H on globaali nuorisoliike, jolla on toimintaa yli sadassa maassa. Vahvat ruohonjuuritason toiminnasta lähtevät nuorisotyön perinteet ja kansainväliset verkostot luovat edellytyksiä ja tarpeita toteuttaa nuorten näköisiä ja paikallisesta elinkeinojen kehittämisestä nousevia kehittämishankkeita. 4H-nuorisotyön avulla voimistetaan nuorten omatoimisuutta, yritteliäisyyttä ja käytännön taitojen hallintaa. 4H-työn avaintuotteita ovat kerhot, kurssit, työllistäminen ja yrittäjyys.  Työn toimintamallina on Kolme askelta työelämään.

 

Hankkeen tarkoituksena oli hakea ja toteuttaa strategioita, tavoitteita ja toimintatapoja, joilla voidaan vaikuttaa väestön vähenemiseen ja ikääntymiseen, opiskelupaikkojen vähenemiseen, pois muuttoon ja uskon puutteeseen alueen omiin mahdollisuuksiin. Koettiin tarpeelliseksi parantaa nuorten mahdollisuuksia toimia omalla kotiseudulla heitä itseään kiinnostavien teemojen parissa ja nuorten omilla toiminnoilla. Hankkeen tarkoituksena on vastata tähän tarpeeseen mm. osallistamalla ja aktivoimalla nuoria oman kotipaikkansa kehittämiseen.


Hankkeessa nuorilla on mahdollisuus kehittää omaa yrittämistä, osaamista ja saada kansainvälisiä kokemuksia ruokaan, paikalliskulttuuriin, luonnontuotealaan ja matkailuun liittyen yhteistyössä alan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

 

Hankkeen tärkein kohderyhmä oli alle 25-vuotiaat nuoret toimintaryhmän alueella ja vastaavasti muissa yhteistyömaissa. Kohderyhmänä olivat paikallisissa toimenpiteissä kylien lapset ja nuoret ja kansainvälisissä toimenpiteissä yli 15-vuotiaat. Hanke kohdennettiin Leaderin alueelle, Pellon, Ylitornion ja Tornion kuntiin sekä niissä oleviin paikallisiin yhdistyksiin ja yhteistyökumppaneihin kuten kouluihin ja yrityksiin. Kansainväliset kumppanit olivat Aktywni Razem (PUOLA), Zalew Zegrzyn`ski (PUOLA) JA Cserhatalja (UNKARI) ja heidän kohderyhmänään olivat paikalliset toimintaryhmät kyseisissä maissa.

 

Hankkeen tavoitteena oli löytää sellaisia kansainvälisiä elementtejä, jotka houkuttelevat nuoret mukaan hankkeeseen kehittämään omaa kotiseutuaan kiinnostavammaksi ja elävämmäksi paikaksi elää. Samalla omat taidot kehittyvät, rohkeus lisääntyy ja kokemukset erilaisista hankkeen tarjoamista aktiviteeteista antavat eväitä suunnitella tulevaisuutta. Tavoitteena oli tiedon, kokemusten ja taitojen vaihtaminen niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Nuorille tarjotaan mahdollisuus kansainvälisiin kokemuksiin, verkostoitumiseen ja rinnakkain oppimiseen.

 

Hankkeen kansalliseen osaan kuului erilaisten tapaamisten, työpajojen, nuorten suunnittelemien tapahtumien ja esimerkiksi yritysvierailujen järjestäminen. Tavoitteena oli myös tuottaa kipinäyrittäjyyttä tutustumalla 4H-yritysmalliin ja luoda uusia 4H-yrityksiä.

Kansainväliset toiminnot tapahtuivat sekä virtuaalisesti että fyysisesti erilaisina vaihtoina ja vierailuina. Kansainvälisiä aktiviteettejä järjestettiin niin Suomessa kuin yhteistyökumppanimaissa. Tavoitteena oli järjestää yksi kansainvälinen tapahtuma Suomessa ja osallistua kolmeen tapahtumaan/vierailuun ulkomailla.

Toimenpiteet toteutettiin jokaisessa yhteistyömaassa paikallisin resurssein.